HĽADÁME TRÉNERA
PRE KATKU NOVÁKOVÚ!

Pridaj sa k trénerom v appke a ZÍSKAJ 500 €!

Zarábať si trénovaním nebolo nikdy jednoduchšie.


Pridaj sa k trénerom v appke a ponúkaj svoje tréningy ostatným. Na konci mesiaca získa najúspešnejší tréner
finančnú prémiu 500 €!

Stačí ak počas mesiaca ponúkneš viac tréningov pre užívateľov appky, ako všetci ostatní Tréneri.

Podmienky akcie #TreningPreKatku:

 • Do akcie je automaticky zaradený každý Tréner, ktorý kedykoľvek počas trvania akcie spĺňa všetky nasledovné podmienky:

  • Tréner je užívateľom aplikácie a má vyplnený a aktívny trénerský profil
  • Tréner má v aplikácii od admina schválenú aspoň jednu aktivitu s odznakom Tréner alebo Expert
  • Tréner zverejnil v aplikácii pre ostatných užívateľov aspoň jeden tréning ku svojej aktivite s odznakom Tréner alebo Expert
 • Akcia #TréningPreKatku začína vždy prvý deň v kalendárnom mesiaci o 0:01 hod a končí posledný deň kalendárneho mesiaca o 23:59 hod, a to opakovane až do ukončenia akcie prevádzkovateľom.
 • Finančnú prémiu 500 € získa ten Tréner, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci splnil súčasne nasledovné podmienky:

  • Tréner zverejnil v aplikácii viac svojich tréningov, ako ktorýkoľvek iný Tréner spĺňajúci podmienky akcie.
  • Tréner splnil podmienky zaradenia do akcie podľa predchádzajúceho odstavca
 • Do počtu tréningov Trénera v akcii #TréningPreKatku sa započítavajú všetky tréningy zverejnené pre ostatných užívateľov počas príslušného kalendárneho mesiaca. Rozhodným údajom pre zaradenie je teda termín pridania a zverejnenia tréningu. Termín konania tréningu ani odznak pridelený k aktivite (Buddy, Tréner, Expert) sa neberie do úvahy. Podmienka aspoň jedného tréningu k aktivite s odznakom Tréner alebo Expert týmto ostáva zachovaná.
 • Počet tréningov Trénera za príslušný kalendárny mesiac sa začína započítavať prvý deň v kalendárnom mesiaci o 0:01 hod a končí posledný deň kalendárneho mesiaca o 23:59 hod. Tréningy za jednotlivé mesiace sa nespočítavajú, čiže celkový počet tréningov za iné obdobie ako príslušný kalendárny mesiac sa neberie do úvahy.
 • V prípade rovnosti počtu zverejnených tréningov viacerých Trénerov rozhodujú o výhercovi prémie nasledovné podmienky (v tomto poradí): a) väčší počet tréningov s odznakom Expert, b) väčší počet tréningov s odznakom Tréner c) skorší dátum registrácie užívateľa ako Trénera
 • O správnosti údajov (počet tréningov, pridelený odznak k aktivite, termín pridania tréningu, termín registrácie ako Tréner a pod.) rozhoduje výlučne prevádzkovateľ aplikácie na základe záznamov v administračnom rozhraní. V prípade sporu je rozhodnutie prevádzkovateľa konečným rozhodnutím.
 • Tréner súhlasí s tým, že:

  • pre vyplatenie finančnej prémie môže prevádzkovateľ vyžadovať aj ďalšie/iné údaje ako tie, ktoré Tréner zverejňuje vo svojom Profile v aplikácii a Tréner je povinný ich poskytnúť
  • daňové a iné povinnosti v zmysle príslušných právnych noriem v súvislosti s vyplatením finančnej prémiou znáša v plnej miere Tréner - príjemca prémie.
  • prémia bude vyplatená po splnení všetkých podmienok najneskôr posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a to v mene a spôsobom, na ktorom sa Prevádzkovateľ a Tréner dohodnú.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek akciu predĺžiť, skrátiť, zmeniť, alebo zrušiť bez náhrady. Na vyplatenie prémie neexistuje právny nárok.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok #TréningPreKatku sú Všeobecné zmluvné podmienky používania aplikácie a Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov.

DOSIAHNI SVOJ CIEĽ RÝCHLEJŠIE AKO OSTATNÍ!

STIAHNI SI APLIKÁCIU WINK TEAM

rýchlo, bezpečne, inteligentne