HLEDÁME TRENÉRA
PRO KATKU NOVÁKOVOU.

Přidej se k trenérům v appce a ZÍSKEJ 500 €!

Vydělávat si trénováním nebylo nikdy jednodušší.


Přidej se k trenérům v appce a nabídni svoje tréninky ostatním. Na konci měsíce získá nejúspěšnější trenér finanční prémii 500 €!

Stačí když v průběhu měsíce nabídneš víc tréninků pro uživatele appky, jako všichni ostatní Trenéři.

Podmínky akce #TreninkProKatku:

 • Do akce je automaticky zařazen každý Trenér, který kdykoliv v průběhu trvání akce splní všechny následující podmínky:

  • Trenér je uživatelem aplikace a má vyplněný a aktivní trenérský profil
  • Trenér má v aplikaci od admina schválenou aspoň jednu aktivitu s odznakem Trenér nebo Expert
  • Trenér zveřejnil v aplikaci pro ostatní uživatele aspoň jeden trénink ke své aktivitě s odznakem Trenér nebo Expert
 • Akce #TréninkProKatku začíná vždy první den v kalendářním měsíci ve 0:01 hod a končí poslední den kalendářního měsíce ve 23:59 hod, a to opakovaně až do ukončení akce provozovatelem.
 • Finanční prémii 500 € získá ten Trenér, který v příslušném kalendářním měsíci splnil současně tyto podmínky:

  • Trenér zveřejnil v aplikaci víc svých tréninků, než kterýkoliv jiný Trenér spĺňující podmínky akce.
  • Trenér splnil podmínky zařazení do akce podle předcházejícího odstavce
 • Do počtu tréninků Trenéra v akci #TreninkProKatku se započítávají všechny tréninky zveřejněné pro ostatní uživatele v průběhu příslušného kalendářního měsíce. Rozhodujícím údajem pro zařazení do akce je termín přidání a zveřejnění tréninku. Termín konání tréninku ani odznak přidělený k aktivitě (Buddy, Trenér, Expert) se nebere do úvahy. Podmínka alespoň jednoho tréninku k aktivitě s odznakem Trenér nebo Expert tímto zůstává zachována.
 • Počet tréninků Trenéra za příslušný kalendářní měsíc se začíná započítávat první den v kalendářním měsíci ve 0:01 hod a končí poslední den kalendářního měsíce ve 23:59 hod. Tréninky za jednotlivé měsíce se nesčítají, takže celkový počet tréninků za jiné období než příslušný kalendářní měsíc se nebere do úvahy.
 • V případě rovnosti počtu zveřejněných tréninků více Trenéry, rozhodují o výherci následovné podmínky (v tomto pořadí): a) větší počet tréninků s odznakem Expert, b) větší počet tréninků s odznakem Trenér c) dřívější datum registrace uživatele jako Trenéra
 • O správnosti údajů (počet tréninků, přidělený odznak k aktivitě, termín přidání tréninku, termín registrace jako Trenér a pod.) rozhoduje výlučně provozovatel aplikace na základě záznamů v administračním rozhraní. V případě sporu je rozhodnutí provozovatele konečným rozhodnutím.
 • Trenér souhlasí s tím, že:

  • pro vyplacení finanční prémie může provozovatel vyžadovat i jiné údaje jako jsou ty, které Trenér zveřejňuje ve svém Profilu v aplikaci a Trenér je povinen je poskytnout
  • daňové a jiné povinnosti ve smyslu příslušných právních norem v souvislosti s vyplacením finanční prémie přijímá v plné míře Trenér - příjemce prémie.
  • prémie bude vyplacena po splnění všech podmínek nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce a to v měně a způsobem, na kterém se Provozovatel a Trenér dohodnou.
 • Provozovatel má právo kdykoliv akci prodloužit, zkrátit, změnit nebo zrušit bez náhrady. Na vyplacení prémie neexistuje právní nárok.
 • Neoddělitelnou součástí těchto podmínek #TreninkProKatku jsou Všeobecné smluvní podmínky používání aplikace a Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

DOSÁHNI SVÉHO CÍLE RYCHLEJI NEŽ OSTATNÍ!

STÁHNOUT APLIKACI WINK TEAM

rychle, bezpečně, chytře!